Forskning, utveckling och innovation

På DHI Sverige jobbar vi ständigt med att ta fram verktyg för att lösa komplexa vattenfrågor. Vi deltar i både nationella och internationella innovations- och forskningsprojekt tillsammans med såväl universitet och forskningsinstitutioner som företag, och arbetar aktivt för att sprida den nyvunna kunskapen. 

Dessa ambitioner återfinns inom alla våra tjänstesegment. Ta gärna kontakt med någon av nedan listade medarbetare om du har en idé - eller om du är intresserad av att göra ditt examensarbete tillsammans med DHI! (Varje år har vi möjlighet att ta emot några exjobbare som kan delta i något av våra pågående utvecklingsprojekt.)

Avloppsvatten - Maria Roldin
Dricksvatten - Björn Possling
Dagvatten/skyfall – Christofer Karlsson
Marint – Timothy Ley
Gruvnäringen & naturliga vatten inland – Lillemor Claesson Liljedahl
Digitala tjänster -  Johannes Winberg

Exempel på pågående projekt
WiCiD-Water in City Design, solutions for wicked planning problems 
Bergborrade håls grundvattennivåer jämfört med modelleringsresultat
Lagrangian reactive transport (LRT) meets MIKE SHE
Future City Flow
Future City Water

Exempel på nyligen avslutade projekt
GrönNano 
Hydrologiska och biogeokemiska transportprocesser – Krycklan
Ystads sandskog