Om DHI

DHI Sverige AB erbjuder specialiserade konsulttjänster inom alla typer av vattenmiljöer, med tonvikt på avancerad tillämpning av beräkningsmodeller. Vi levererar beslutsunderlag i form av beräkningsresultat, analyser, mätningar, konsekvensbedömningar och slutsatser för vattenrelaterade frågeställningar inom samhällsplanering. DHI Sverige AB består av ett 50-tal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Växjö och Malmö.

DHI Sverige AB är ett helägt dotterbolag till DHI GROUP. DHI utvecklar, säljer, utbildar i och använder MIKE Powered by DHI, vår globalt etablerade programvaruportfölj för hydraulisk och hydrologisk modellering. Därtill är användningen av GIS-programvara (ArcGIS ®) viktigt i våra utredningar, dels för att effektivisera arbetet, dels för att öka förståelsen för effektiv åtgärdsplanering. Inom DHI GROUP finns förutom resurserna i DHI Sverige ytterligare drygt 1200 medarbetare över hela världen.

DHI Sverige AB är certifierat i kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och miljödiplomerat enligt SUSA-standarden. Ta del av vår senaste miljöberättelse här.