Hydrologiska och biogeokemiska transportprocesser i Krycklan


Introduktion
Detta industridoktorandprojekt utfördes i syfte att hitta länkar mellan delområdens egenskaper med avseende på variabilitet i bäckflöden, grundvattentransporttider och vattenkemi. DHIs modellverktyg MIKE SHE tillämpades för modelleringen i det boreala avrinningsområdet Krycklan nära Umeå, och som exempel modellerades vittring av baskatjoner samt löst organiskt kol i bäckar och grundvatten. Starka kopplingar visade sig finnas mellan variationer i bäckkoncentrationer och grundvattnets transporttider i fjorton distinkta delavrinningsområden. Kopplat till projektet finns tre publicerade artiklar, sammanfattade i en doktorsavhandling som försvarades på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, 2021-10-15. Se länkar till avhandling och referenser till publicerade artiklar nedan. 

DHI:s roll i projektet
DHI bidrog med modelleringsexpertis, programlicenser och beräkningskapacitet.

Partners
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Finansiär
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

Projekttid
Aug 2017 - okt 2021.

Kontaktperson
Elin Jutebring Sterte 

Avhandling: Hydrology and water chemistry in a heterogeneous landscape: process-based modelling of coupled surface water and groundwater flow across contrasting boreal catchments. Länk till avhandling i PDF finns här.  

Artikel I: Jutebring Sterte, E., Johansson, E., Sjöberg, Y., Huseby Karlsen, R. and Laudon, H. (2018). Groundwater-surface water interactions across scales in a boreal landscape investigated using a numerical modelling approach. Journal of Hydrology. 560, 184–201. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.03.011
Artikel II: Jutebring Sterte, E., Lidman, F., Lindborg, E., Sjöberg, Y. and Laudon, H. (2021). How catchment characteristics influence hydrological pathways and travel times in a boreal landscape. Hydrology and Earth System Sciences. 25(4), 2133–2158. https://doi.org/10.5194/hess-25-2133-2021
Artikel III: Jutebring Sterte, E., Lidman, F., Balbarini, N., Lindborg, E., Sjöberg, Y., Selroos, J.-O. and Laudon, H. (2021) Hydrological control of water quality – Modelling base cation weathering and dynamics across heterogeneous boreal catchments. Science of the Total Environment. 799, 149101. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149101