29 Oct 2014

Klimaet ændrer sig, men hvad gør du?

Klimaet vil blive markant forandret i fremtiden, men hvad betyder det for os, og hvad skal vi gøre i Danmark for at tilpasse os? DHI viser vejen i en ny film, som sætter fokus på klimaforandringer i Danmark og globalt. Den viser konsekvenserne i byer, på landet og ved kysterne, men giver samtidig anvisning på, hvad vi kan gøre for at tilpasse os.

Miljøministeriet offentliggjorde den 25. oktober en rapport om effekter af klimaforandringer i Danmark. Den giver et samlet overblik over, hvad vi kan forvente, at et ændret klima vil betyde for Danmark.

Samtidig holder FN’s Klimapanel i denne uge deres 40. session i København. Her skal konsekvenserne af klimaforandringerne drøftes, og der skal udarbejdes en synteserapport, som skal være udgangspunkt for globale beslutninger om reduktion af C02 udledning og tilpasning til et ændret klima.

Klimafilm fra DHI er nu tilgængelig på YouTube

DHI ønsker at konsekvenser og handlemuligheder skal stå klart for befolkningen. I Danmark vil klimaforandringerne primært ramme os gennem vand, og vil vi bidrage til debatten med en bred formidling af vores viden om klima og vand.

DHI har derfor lavet en film, der enkelt og overskueligt forklarer, hvad klimaforandringerne betyder, og hvad vi kan gøre nationalt og globalt. Filmen er lavet af eksperter i vand og klima, men konsekvenserne er tydelige for enhver.

Medvirkende i filmen er bl.a. Jens Hesselbjerg, Forskningsleder, DMI, tidligere miljøminister og nuværende medlem af Folketinget Ida Auken og Forsknings- og udviklingschef på DHI Ole Mark.

Du kan se filmen her:

Del 1 og Del 2

Kontakt: Ole Mark
eller Mette Petersen