26 May 2015

Klimatilpasningsteknologier inden for vandsektoren: Præsentation af ny viden fra projekter, som DHI har deltaget i

UNEP-DHI Centeret for Vand og Miljø præsenterer den 27. maj et webinar om vandteknologi og klimaforandringer med deltagelse af DHI-eksperter.

Webinaret finder sted fra 14.00 til 15.30, og formålet er at introducere deltagerne til problemstillinger omkring klimaforandringer og tilpasningstiltag, samt drøfte aktuelle teknologier, der anvendes i forvaltningen af vandressourcerne. Ved hjælp af case-studier vil dette webinar fremhæve, hvordan teknologien, i form af klimamodeller og hydrologiske modeller, kan bruges bedst til at forvalte vandressourcerne. I lyset af de stigende udfordringer for håndtering af vandressourcer på grund af klimaforandringerne, tilbyder dette webinar værdifuld indsigt i metoder til at håndtere vandrelaterede udfordringer mere effektivt, især i udviklingslandene.

Denne session indgår i en webinar-serie arrangeret af Technology Centre Klima og Netværk (CTCN) - et samarbejde, der introducerer en bred vifte af klimateknologier i forskellige sektorer, såsom energi, transport, industri, vand, landbrug, skovbrug, katastrofehåndtering og så videre.

Følgende cases bliver præsenteret og diskuteret:
  • Nile Basin: Forstå konsekvenserne af vandmangel som følge af klimaændringer 
  • Indien: Integreret multi-sektoriel tilgang til forvaltning af flodsystemer 
  • Danmark: Modellering af klimatilpasning i byer
  • Simulering af tilpasning til klimaforandringer ift. kyster 

Maija Bertule, Programme Advisor, UNEP-DHI, står for introduktion til webinaret. Gareth James Lloyd, Senior Program Advisor, UNEP-DHI, vil fungere som facilitator.

Klik på dette link for at tilmelde dig vores webinar.

Om bidragsyderne

Dr. Michael Butts er Innovationchef i Vandressourcer og Miljøforvaltning på DHI, og har mere end 20 års professionel erfaring med hydrologi. Hans erfaring omfatter hydrologisk og geofysisk feltarbejde, hydrologiske dataanalyser, design af netværk, samt udvikling af hydrologiske databaser, integrerede modeller og applikationer til forvaltning af vandkvalitet.

Dr. Claus Skotner er Projektchef, Vandressrourcer, DHI, med mere end 20 års erfaring i forvaltning af vandressourcer. Hans forskning og udvikling erfaring omfatter hydrodynamisk modellering, flod-hydraulik, realtids forudsigelser af oversvømmelser, samt data-assimilering og tilpasnings- og fejlprognoseteknikker. Han har været ansvarlig for opsætning og tilpasning af hydrologiske og hydrauliske flow-prognoser i Afrika, Asien, Europa og Stillehavet.

Dr. Ole Mark, direktør for vores Forskningscenter i Danmark, er specialist i klimaforandringer og vand i byer. Hans arbejde fokuserer på forskning og praktisk problemløsning inden for vandkredsløbet i byerne. Dr. Mark har en omfattende generel erfaring omkring urban hydrologi, håndtering af regnvand og varsling af oversvømmelser, klimaforandringer og real-tids beslutningsstøtte. Han er også forfatter og medforfatter til mere end 100 publikationer.