21 Oct 2014

DHI og RUC arrangerer vandseminar om virkemidler og vandplanlægning den 12. november 2014

I samarbejde med RUCinnovation, ENSPAC, og Roskilde Kommune arrangerer vi et seminar med det formål at samle offentlige vand- og miljøforvaltere, rådgivere, forskere og studerende for at identificere og diskutere muligheder og forskningsbehov for optimal udnyttelse af eksisterende og nye målrettede virkemidler i vandplanlægningen.

Seminaret består af oplæg fra regioner og kommuner, rådgivere og forskere, der eksemplificerer og diskuterer udfordringer og muligheder i forhold til implementering af vandplanerne. 

Vandrammedirektivets krav om god økologisk kvalitet af vandområder har resulteret i udarbejdelsen af en lang række målrettede virkemidler, hvis effekt er knyttet til virkemidlets geografiske placering i det danske landskab. Sammen med de generelle virkemidler (gældende for hele landet), skal de målrettede virkemidler implementeres lokalt med henblik på at opnå endelig målopfyldelse om god økologisk tilstand for vandområder.