Współpraca z Uczelniami


DHI czynnie współpracuje z uczelniami w Polsce i na świecie.

Stwarzamy możliwość studentom i doktorantom pracy na oprogramowaniu MIKE Powered by DHI, a także wspieramy uczelnie i profesorów w przekazywaniu wiedzy o naszych narzędziach do modelowania.

Dzięki oprogramowaniu MIKE i naszemu zaangażowaniu staramy się sprawić, aby kierunki i zajęcia były postrzegane jako bardziej atrakcyjne.

Możliwości Współpracy
Akademickie licencje MIKE Powered by DHI
Uczelnie w Polsce posiadające oprogramowanie MIKE Powered by DHI
Prace zrealizowane w narzędziach MIKE Powered by DHI
Materiały do pobrania
Konkurs na najlepszą pracę magisterską

W sprawie wszelkich pytań odnośnie współpracy z uczelniami prosimy o kontakt
pod adres e-mail: szkolenia@dhigroup.com