Współpraca z Uczelniami

Możliwości Współpracy
Akademickie licencje MIKE Powered by DHI
Uczelnie w Polsce posiadające oprogramowanie MIKE Powered by DHI
Prace zrealizowane w narzędziach MIKE Powered by DHI
Materiały do pobrania
Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Test1

DHI czynnie współpracuje z uczelniami w Polsce i na świecie.

Stwarzamy możliwość studentom i doktorantom pracy na oprogramowaniu MIKE Powered by DHI, a także wspieramy uczelnie i profesorów w przekazywaniu wiedzy o naszych narzędziach do modelowania.

Dzięki oprogramowaniu MIKE i naszemu zaangażowaniu staramy się sprawić, aby kierunki i zajęcia były postrzegane jako bardziej atrakcyjne.

Możliwości współpracy:

 • Prezentacje przedstawicieli DHI w ramach wykładów z zakresu możliwości modelowania środowisk wodnych (narzędzia, możliwości, wdrożenia)
 • Warsztaty w ramach ćwiczeń/laboratoriów z modelowania  w oprogramowaniu MIKE
 • Wspólna organizacja konferencji, eventów (np. Światowe Dni Wody)
 • Organizacja konkursów dla studentów
 • Inne…

Możliwości współpracy są praktycznie nieograniczone. Ramy takiej współpracy mogą np. zostać określone w abustronnym porozumieniu – tzw. MoU (Memorandum of Understanding).

Akademickie licencje MIKE Powered by DHI:

 • Classroom Labkit
  • Licencje 25-stanowiskowe do celów dydaktycznych
  • Licencje dożywotnie
  • Licencje sieciowe
 • Teacher Labkit
  • Licencja personalna dla prowadzącego zajęcia na osobnym kluczu USB
  • Dodatek do licencji Classroom Labkit
 • Student Labkit
  • Darmowa licencja
  • Ograniczona czasowo – 12 miesięcy
  • Dla studentów/doktorantów piszących pracę z zastosowaniem elementów modelowania

Uczelnie w Polsce posiadające oprogramowanie MIKE Powered by DHI:

  LP

  Uczelnia

  Oprogramowanie

  1

  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  FEFLOW

  2

  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  MIKE URBAN

  4

  Politechnika Białostocka

  MIKE 11

  5

  Politechnika Krakowska

  MIKE FLOOD

  6

  Politechnika Krakowska

  MIKE URBAN

  7

  Politechnika Krakowska

  MIKE (HYDRO) BASIN

  8

  Politechnika Łódzka

  MIKE URBAN

  9

  Politechnika Lubelska

  FEFLOW

  10

  Politechnika Poznańska

  MIKE URBAN

  11

  Politechnika Rzeszowska

  MIKE URBAN

  12

  Politechnika Świętokrzyska

  MIKE SHE

  13

  Politechnika Świętokrzyska

  MIKE 11

  14

  Politechnika Świętokrzyska

  MIKE 11

  15

  Politechnika Świętokrzyska

  MIKE URBAN

  16

  Politechnika Warszawska

  MIKE SHE

  17

  Politechnika Warszawska

  MIKE 21

  18

  Politechnika Warszawska

  MIKE ECO Lab

  19

  Politechnika Wrocławska

  MIKE URBAN

  20

  Politechnika Śląska

  MIKE FLOOD

  21

  SGGW

  MIKE SHE

  22

  SGGW

  MIKE SHE

  23

  SGGW

  MIKE SHE

  24

  Uniwersytet Gdański

  MIKE SHE

  25

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego w Kielcach

  MIKE SHE

  26

  Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

  FEFLOW

  27

  Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

  FEFLOW

  28

  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Instytut Geografii

  MIKE SHE

  29

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  MIKE FLOOD

  30

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  MIKE FLOOD

  30

  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  MIKE 11

  31

  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  MIKE FLOOD

  32

  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  MIKE FLOOD

  33

  Uniwersytet Śląski

  FEFLOW

  34

  Uniwersytet Śląski

  FEFLOW

  35

  Uniwersytet Wrocławski

  MIKE 11

  36

  Uniwersytet Zielonogórski

  MIKE URBAN

  37

  Politechnika Częstochowska

  MIKE URBAN

  Prace zrealizowane w narzędziach MIKE Powered by DHI:

  • „Scharakteryzowanie skomplikowanego sytemu przepływu wód w zbiorniku gliwickim na podstawie badań modelowych” – Sławomir Sitek, Uniwersytet Śląski

  Materiały do pobrania:

  • Formularz w sprawie przyznania darmowej licencji dla potrzeb pisania pracy (inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej)
   pobierz

  Konkurs na najlepszą pracę magisterską/doktorską:

  • Plakat konkursowy -  Mgr 2019 pobierz
  • Plakat konkursowy -  Mgr 2020 pobierz
  • Plakat konkursowy -  Dr 2020 pobierz

W sprawie wszelkich pytań odnośnie współpracy z uczelniami prosimy o kontakt pod adres e-mail: szkolenia@dhi.pl