Prace zrealizowane

Prace zrealizowane w narzędziach MIKE Powered by DHI:

  • „Scharakteryzowanie skomplikowanego sytemu przepływu wód w zbiorniku gliwickim na podstawie badań modelowych” – Sławomir Sitek, Uniwersytet Śląski