Akademickie licencje

Akademickie licencje MIKE Powered by DHI:

 • Classroom Labkit
  • Licencje 25-stanowiskowe do celów dydaktycznych
  • Licencje permanentne
  • Licencje sieciowe
 • Student Labkit
  • Darmowa licencja
  • Ograniczona czasowo – 12 miesięcy
  • Dla studentów/doktorantów piszących pracę dyplomową z zastosowaniem elementów modelowania