Możliwość współpracy

Możliwości współpracy:

  • Prezentacje przedstawicieli DHI w ramach wykładów z zakresu możliwości modelowania środowisk wodnych (narzędzia, wdrożenia)
  • Warsztaty w ramach ćwiczeń/laboratoriów z modelowania w oprogramowaniu MIKE
  • Wspólna organizacja konferencji, eventów (np. Światowe Dni Wody)
  • Organizacja konkursów dla studentów
  • Inne…

Możliwości współpracy są praktycznie nieograniczone. Ramy takiej współpracy mogą np. zostać określone w abustronnym porozumieniu – tzw. MoU (Memorandum of Understanding).