Uczelnie w Polsce

Uczelnie w Polsce posiadające oprogramowanie MIKE Powered by DHI:

  LP

  Uczelnia

  Oprogramowanie

  1

  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  FEFLOW

  2

  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  MIKE URBAN

  4

  Politechnika Białostocka

  MIKE 11

  5

  Politechnika Krakowska

  MIKE FLOOD

  6

  Politechnika Krakowska

  MIKE URBAN

  7

  Politechnika Krakowska

  MIKE (HYDRO) BASIN

  8

  Politechnika Łódzka

  MIKE URBAN

  9

  Politechnika Lubelska

  FEFLOW

  10

  Politechnika Poznańska

  MIKE URBAN

  11

  Politechnika Rzeszowska

  MIKE URBAN

  12

  Politechnika Świętokrzyska

  MIKE SHE

  13

  Politechnika Świętokrzyska

  MIKE 11

  14

  Politechnika Świętokrzyska

  MIKE 11

  15

  Politechnika Świętokrzyska

  MIKE URBAN

  16

  Politechnika Warszawska

  MIKE SHE

  17

  Politechnika Warszawska

  MIKE 21

  18

  Politechnika Warszawska

  MIKE ECO Lab

  19

  Politechnika Wrocławska

  MIKE URBAN

  20

  Politechnika Śląska

  MIKE FLOOD

  21

  SGGW

  MIKE SHE

  22

  SGGW

  MIKE SHE

  23

  SGGW

  MIKE SHE

  24

  Uniwersytet Gdański

  MIKE SHE

  25

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego w Kielcach

  MIKE SHE

  26

  Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

  FEFLOW

  27

  Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

  FEFLOW

  28

  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Instytut Geografii

  MIKE SHE

  29

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  MIKE FLOOD

  30

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  MIKE FLOOD

  30

  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  MIKE 11

  31

  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  MIKE FLOOD

  32

  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  MIKE FLOOD

  33

  Uniwersytet Śląski

  FEFLOW

  34

  Uniwersytet Śląski

  FEFLOW

  35

  Uniwersytet Wrocławski

  MIKE 11

  36

  Uniwersytet Zielonogórski

  MIKE URBAN

  37

  Politechnika Częstochowska

  MIKE URBAN