Konzultační činnost

Společnost DHI má dlouhodobé zkušenosti se zpracováním vodohospodářských a ekologických projektů v oblasti vodního hospodářství.

Vysoká kvalita naší práce je dána používáním moderních technologií v kombinaci s vysokou odbornou připraveností a zkušenostmi jak z České republiky, tak z mnoha zahraničních projektů.  Většina aktivit spojena s aplikací matematických modelů, databázových nástrojů či informačních systémů. Významná pozornost je věnována také propojení těchto činností s prací v terénu, a to především v oblasti monitoringu městského odvodnění, monitoringu systémů zásobování vodou, pasportizace či ekologických a krajinných posouzení vodních toků. Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnuje zejména: