Zásobování vodou

  • Generely zásobování vodou 
  • Optimalizace distribučních vodárenských systémů z hlediska tlakových poměrů, kvality vody a energetických úspor
  • Redukce úniků vody a vody nefakturované
  • Optimalizace a koncepční řešení regionálních vodárenských systémů
  • Řešení vodního rázu
  • Modelování vodárenských systémů v reálném čase
  • Monitoring systémů zásobování vodou