Odvodnění a čištění odpadních vod

  • Generely odkanalizování 
  • Hospodaření s dešťovou vodou
  • Optimalizace čistíren odpadních vod
  • Řešení balastních vod
  • Modelování kanalizačních systémů v reálném čase
  • Monitoring systémů městského odvodnění