Marin prognosmodell För Göteborgs Hamn

DHI har utvecklat en s.k. operationell prognosmodell för Göteborgs Hamn. I modellen görs kontinuerligt prognoser för bl.a. strömmar och variation av densitet med fokus på inseglingsområdet till hamnen. Prognosmodellen används som ett planeringsverktyg när lotsarna hjälper fartyg in och ut genom inseglingen. Se mer http://gothenburg.waterforecast.com/public.

Prognoserna tas fram med hjälp av en 3-dimensionell hydrodynamisk modell (MIKE3 FM) med input från Göta Älv, rådande meterologi och koppling till en större regional hydrodynamisk modell för Skagerrak och Kattegatt. En viktig del i arbetet är också vår egenutvecklade tjänst DHI Water Forecast (http://www.waterforecast.com/).

Projektet har genomförts av DHI Sverige tillsammans med kollegor från Danmark och Singapore. Den här typen av tjänster skräddarsys alltid efter kundens behov och görs tillgänglig på olika digitala plattformar som t.ex. datorer eller tablets/smartphones.