Marin energi

Beskrivning

Intresset för marin förnybar energi såsom tidvatten, offshore-vind och vågkraft har ökat på grund av klimatförändringarna. Den främsta utmaningen inom detta område är att kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar med låg risk. För att nå dit krävs expertkunskaper om vattenmiljön i området vid prospektering. DHI kan stödja företag inom marin förnybar energi genom att tillhandahålla specialisttjänster, omfattande forskning och utveckling inom området.

Trots att världen är på väg bort från användandet av fossila bränslen kommer olja och gas fortsätta att ha en dominant roll för världens energiförsörjning i flera årtionden framöver. På DHI kan vi genom vår breda expertkunskap inom marin miljö och modellering stötta våra kunder när det gäller prospektering i offshore miljö inför anläggningar (t ex pipelines) på havsbotten.

Tjänster

  • Meteorologiska och oceanografiskt kopplade data och analyser av hur de är kopplade fysiskt och statistiskt
  • Precisa och pålitliga marina prognoser av tillstånden i havet (t ex vattenstånd, strömmar och våghöjd)
  • Hydrografiska undersökningar och on-line monitorering av hydrografin
  • Spillmodellering
  • Hydrodynamiska krafter och responsanalyser av dessa på strukturer i utsatta vattenmiljöer
  • Konceptuell design av kostnadseffektiva skyddssystem för urgröpning (scour) runt konstruktioner (t ex fundament och kablar) på havsbottnen

Kontakt

Martin Johnsson