Klimat & Regn

Beskrivning

När ett skyfall inträffar är dokumentationen av regnförloppet viktig som en bakgrund till förståelsen av eventuella inträffade översvämningsskador. DHI har stor erfarenhet av kvalitetssäkring av nederbördsdata, både för utvärdering av det aktuella tillfället och för användning vid åtgärdsplanering med stöd av datormodeller. Vi tar fram lösningar för varierande ambitionsnivåer, från datorstöd för en enklare manuell hantering av data till online-presentationer, publicering på webbsidor och automatisk rapportering av nederbördsdata. Vi kan även hjälpa till med skötsel och underhåll av stationsnätet. 

Bearbetad regndata presenteras här.

Kontakt

Fredrik Bergh