Insjöar

Beskrivning

Många av våra svenska insjöar nyttjas som råvattentäkter som behöver skyddas för att säkra tillgången på rent dricksvatten. Samtidigt nyttjas också våra sjöar, precis som våra hav, av verksamheter som har ett behov av att ta in vatten eller släppa ut spillvatten. På de största sjöarna i Sverige bedrivs också sjöfart. DHI har med sin breda expertis på vattenfrågor stor erfarenhet av att arbeta i limnologiska miljöer.

Tjänster

  • Scenariomodelleringar och utformning av beslutsstödsystem för att utvärdera risker inom en vattentäkt.
  • Utvärdera risker för påverkan på vattenintag
  • Beräkna råvattentemperatur och optimera intagspositioner
  • Beräkna spridning av renat avloppsvatten 

Kontakt

Charlotta Lövstedt