Hamnar och sjöfart

Beskrivning

Idag sker ungefär 90 % av all världshandel till sjöss. För att kunna ta emot större fartyg kommer hamnar och farleder behöva optimeras, dvs utökas, breddas och fördjupas på det mest kostnadsmässiga sättet. DHI har över 50 års erfarenhet av projekt i hamnar och är även experter på att modellera och bedöma effekterna och riskerna vid muddringsprojekt. 

Tjänster

  • Väl utprovad metod att sänka de traditionella kostnaderna vid utökning av hamnar och farleder genom fartygens respons till den naturligt förekommande marina miljön.
  • Svallvågsmodellering (wake wash) och beräkning av nedsänkningseffekter (draw down) från passerande fartyg på stränder och intilliggande verksamhetsområden.
  • Modellverktyg för spridning av mudderspill och muddermassor
  • Meteorologiska och oceanografiska dataanalyser (metocean) för design, konstruktion av verksamheter i offshore och kustnära områden
  • Modellering av förändrad vattenomsättningen vid förändring och omstrukturering av hamnområden
  • Optimering av vågbrytare och pirar för läande effekt
  • Kapacitetsberäkningar för hamninlopp och farleder
  • Hydrografiska undersökningar och on-line monitorering av dessa i realtid

Kontakt

Martin Johnsson