Grundvatten

Beskrivning

Grundvatten är en viktig naturtillgång för Sverige, inte minst för dricksvattenförsörjningen. I många sammanhang kan de vara angeläget att förstå grundvattenprocesserna, grundvattenbildningen, men även att uppskatta tillgången på rent grundvatten. Vattenbalansberäkningar kan vara ett sätt att planera vattentillgångarna inom områden där vattentillgången är begränsad. Grundvatten kan också skapa komplexa problembilder i samband med infrastrukturprojekt och andra byggnationer. 
DHI har kunskap och erfarenhet att beräkna grundvattenbildningens storlek i 3-dimensionella lösningar. Vi har verktyg att beräkna grundvattenprocesserna även i komplex geologi. Det finns också möjligheter att modellera effekterna av olika typer av vattenuttag. En styrka i detta sammanhang är kunskapen att i samma system beräkna alla komponenter i den hydrologiska cykeln. Vi kan med andra ord låta regnet vara en drivande faktor i modellerna.  Vi har också möjligheten att modellera föroreningsspridning och saltvatteninträngning till grundvatten. DHI har också erfarenhet att göra beräkningar långt in i framtiden under helt andra klimatförhållanden. Våra kunder är till exempel kommuner, länsstyrelser, vattenmyndigheter, SKB.

Kontakter

Erik Mårtensson