Fältmätning

Beskrivning

Det finns många utmaningar i den kommunala VA-verksamheten. Några exempel kan vara en allt äldre infrastruktur, begränsad systemkapacitet, ökad energiförbrukning, inaktuell eller rent av felaktig information kring ledningsnätet, exploateringar, klimatförändringar och strängare miljöregler. Fältmätningar för datainsamling och analys ger ett värdefullt och pålitligt beslutsunderlag för planering, underhåll och utbyggnad av VA-systemet.

DHI har en gedigen erfarenhet av datainsamling i fält, och vi använder den bästa och mest avancerade utrustningen och tekniken. Vi genomför flera olika typer av mätningar i både spill- och dagvattensystem, såsom flödesmätning, nivåmätning, bräddmätning, tillskottsvattenanalys samt regnmätning.

Kontakt

Jessie Schroeck