12 Jun 2023

KAN VA-SYSTEMEN BIDRA TILL EFFEKTIVARE ELANVÄNDNING?

DHI har i samarbete med NSVA beviljats medel för ett SVU-projekt (Svenskt Vatten Utveckling) kring elanvändning i dricksvattensystemet.

Projektet är kopplat till det faktum att våra VA-system är energikrävande; driften av dem motsvarar cirka 1 procent av Sveriges totala årliga elförbrukning. Projektet, som leds av Marinette Hagman vid DHI, handlar om hur dricksvattenförsörjningen kan bidra till en tryggare elförsörjning genom effektstyrning samt smartare elanvändning.

Läs mer här