23 May 2023

DHI bidrar med expertis till miljöansökan i Malmberget!

LKAB lämnade den 15 maj in ansökan om miljötillstånd för fortsatt gruv- och förädlingsverksamhet i Malmberget. Inom ramen för arbetet med miljöansökan har DHI på uppdrag av LKAB utfört yt- och grundvattenmodellering i syfte att beskriva det hydrologiska och hydrogeologiska systemet på platsen samt analysera hur framtida ansökt verksamhet kan påverka detta system. DHIs modeller utgör ett viktigt underlag i både yt- och grundvattenutredningarna i miljökonsekvensbeskrivningen. Läs vidare på LKABs hemsida.