24 Apr 2023

Vattenkraftens påverkan på sedimenttransport

Vattenkraften är central för Sveriges energiförsörjning, men är ett energislag som medför många utmaningar. En av dessa - vilken sällan uppmärksammas i Sverige - är hur vattendragens storskaliga sedimenttransport påverkas. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) gav därför nyligen DHI i uppdrag att utföra en omvärldsanalys av olika åtgärder som vidtagits för att minimera denna påverkan.

Ämnen som har behandlats under analysen är bland annat hur man tekniskt kan designa vattenkraftsverk för att minimera påverkan på sedimentation och erosion, den senaste teknologin för övervakning av sedimenttransporten och vilka kravställningar som ställs i olika länder. För mer information, kontakta Markus Svensson.