17 Apr 2023

DHI Sverige AB deltar aktivt på NORDIWA-konferensen 5-7 september 2023 i Göteborg!

Vi ger fyra intressanta presentationer med tyngdpunkt på nytänkande kring de avlopps- och klimatrelaterade utmaningar vi alla står inför! Se grafik nedan samt vidare på konferensens hemsida.

Hoppas vi ses där!