30 May 2022

MIKE 2022 update 1 finns för nedladdning nu!

Läs mer här...

....och ladda hem härifrån.

Ifall din organisation använder USB-hårdvarulås och redan kör version 2022, så går det fint att köra update 1 utan förändringar i licenshanteringen. Och har du Internet License löser det också sig av sig självt!