13 Jan 2022

Vattensmart dricksvattensystem kring Laholmsbukten!

DHI har fått förmånen att stötta LBVAs satsning på ett smart VA-system. Ambitionen är att verksamheten ska kunna bedrivas än mer effektivt och hållbart med hjälp av en AI-baserad, virtuell avbild (digital tvilling) av dricksvattennätet.


DHI bidrar här med hydrauliska dricksvattenmodeller för såväl Halmstads som Laholms kommun. Med dessa modeller kan man bl. a. simulera och analysera ledningsnätets kapacitet och titta på effekter av förändringar i vattenledningssystemet. Modellerna hjälper LBVA att optimera planerade investeringar, skapa solida dimensioneringsplaner och prognosmodeller utifrån beräknad befolkningstillväxt samt att stärka och säkerställa dricksvattnets goda kvalitet. Allt i ett hållbarhetsperspektiv med hög kvalitet och effektivitet i åtanke!

Läs mer om projektet här.