10 Dec 2021

Avslutning med Future City Flow i Helsingborg!

Mycket lyckat avslutningsseminarium under två dagar vid Reco Lab i Helsingborg.

DHI tackar alla projektpartners, Svenskt Vatten och Magnus Arnell vid RISE för sina bidrag under avslutningsseminariet vid Reco Lab i Helsingborg. Det var ett program fullspäckat med intressanta presentationer om resultat och lärdomar från projektet och de många nya idéer som genererats. Därtill gav Helsingborgs stadsdirektör Palle Lundberg en sprakande och energigivande presentation om hur Helsingborg blev en av Europas mest innovativa städer. 

DHI ser nu fram emot nya samarbeten kring fortsatt utveckling av Future City Flow.