04 Nov 2021

VINNOVA FINANSIERAR PROJEKTET WiCiD - WATER IN CITY DESIGN, SOLUTIONS FOR WICKED PLANNING PROBLEMS!

Vinnovas motivering lyder: "Projektet bedöms kunna bidra till att anpassa den byggda miljön samt stärka resiliensen i våra samhällen inför de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig."


Fem miljoner kronor har beviljats för att under 2 år utveckla processer och digitala lösningar som ska bidra till att lyfta vattnet som strukturerande och värdeskapande resurs i stadens utveckling. Projektet är ett samarbete mellan DHI Sverige AB, Fojab Arkitekter AB, Zenta AB, Chalmers, Göteborgs stad, VA Syd, Lunds kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund samt Tyresö kommun.


DHIs del omfattar utveckling av ett avancerat digitalt beslutsstöd för nya arbetsprocesser inom klimatanpassning. Utfallet kommer bidra positivt till många städers utveckling mot att dels bli mer resilienta, och dels bättre kunna nyttja vattnet som resurs i stadsplaneringen.


Om du vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta Christofer Karlsson (marknadsansvarig) eller avdelningschef Marinette Hagman.