16 Dec 2020

DHI inleder samarbete med Blackthorn Science och Terra Mobile Consultants!

DHI, Blackthorn Science och Terra Mobile Consultants inleder samarbete med fokus på naturvetenskapliga tillståndsärenden i samband med infrastrukturprojekt.

Tillsammans erbjuder vi ämnesövergripande expertstöd för hydrologisk/hydrogeologisk modellering och lång erfarenhet av platsförståelse, strategi och metodikutveckling. Sammantaget säkerställer detta effektiv och kvalitetssäker hantering av tillståndsärenden där integration av naturliga och designade vattenmiljöer är centrala.

Utifrån vår samlade expertkompetens inom ett brett spektrum av geovetenskaper ges de rätta förutsättningarna för att beskriva vattnets väg i det kopplade berg- och ytsystemet. Tillsammans kan vi utveckla, strukturera och tillämpa de arbetsmetoder som krävs för att ta fram solitt underlag för den specifika miljöprövningen.

Vill du veta mer, kontakta Emma Lindborg.