24 Oct 2019

Temadag om Badvatten i Göteborg 

DHI anordnar för tredje gången en tematräff med kommunernas badvattenfrågor i fokus. 

Det var en fullspäckad dag med intressanta diskussioner kring badvattenkvalitet; prognosmodeller, smittspridning, kommunerfarenheter och mycket mer. På plats i Göteborg i går var deltagare från landets olika kommuner, Havs- och vattenmyndigheten och Folkhälsomyndigheten.

Stort tack till alla som var med!

Missade du detta event? Kontakta Sofia Hjalmarsson om du vill veta mer om kommande träffar eller generellt kring badvattenfrågor och badvattenutredningar.