22 Feb 2018

Erosionsrapport i fokus i Kristianstad kommun

DHI har för Kristianstads kommuns räkning utfört en utredning som beskriver erosionsförhållandena längs Kristianstads kust. Rapporten visar att det inte råder något utbrett erosionshot mot stränderna längs kusten i Kristianstads kommun. I stället visar rapporten att kustlinjen har sandrörelser i god balans. För de enstaka strandpartier som är utsatta ska DHI gå vidare och ge förslag till tänkbara åtgärder.

Läs mer i Kristianstad kommuns pressmeddelande