24 Mar 2015

THE ACADEMY BY DHI VYŠKOLILA REKORDNÝ POČET KLIENTOV V ROKU 2014

V roku 2014 bolo celosvetovo prihlásených a vyškolených viac ako 5500 ľudí v THE ACADEMY by DHI. Okrem toho sa viac ako 1500 ľudí zúčastnilo veľkého počtu používateľských kurzov, workshopov a seminárov.

V porovnaní s rokom 2013 je to nárast o 13% v počte prihlásených účastníkov školení a jedná sa o najväčší nárast účastníkov vôbec. THE ACADEMY vykonala takmer 600 vzdelávacích kurzov, vrátane on-job školení, aj ako časť projektov, kurzov poskytnutých vysokým školám a verejnej správe. Osnovy kurzov boli v rozmedzí od tematicky a kapacitne zameraných vývojových balíkov naprieč všetkými oblasťami nášho pôsobenia až po praktické školenia zamerané na používanie špecifických softvérových nástrojov a platforiem na riešenie problémov.
 “Úspech je možné do značnej miery vysvetliť vysokou úrovňou školiacich pracovníkov a našim zameraním sa na poskytovanie vysoko kvalitného obsahu zameraným na potreby klienta a na riešenie jeho špecifických problémov.”, hovorí Henrietta Tamasauskasová, viceprezidentka THE ACADEMY by DHI.
Vybraný počet účastníkov sa podelilo o svoje skúsenosti.
 
 Účastníci mnohých našich vzdelávacích kurzov po celom svete.

Studenti

“Školieľ vykonal vynikajúcu prácu. Prechádzali sme príkladmi tempom, ktoré nám umožňovalo s ním udržať krok. Určite ukázal hĺbku znalostí potrebných na vysvetlenie programu a odpovedanie našich otázok. Bolo to asi najlepšie školenie tohto druhu aké som absolvoval.”
Ing.  Peter Štefančin , Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Slovensko, ´MIKE URBAN-Kanalizačné systémy´, Bratislava, Slovensko, 5. Novembra 2014

“Kurz bol ako dvere, ktoré otvorili moju myseľ a ukázali mi množstvo možností, ktoré mi umožňuje používanie softvérov MIKE. Nemôžem sa dočkať overenia si znalostí, ktoré som sa naučil.”
Inžinier, Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Slovensko, ´MIKE URBAN-Kanalizačné systémy´, Košice, Slovensko, 19-20, November, 2014

“ Som rád, že som absolvoval tento kurz. V našej spoločnosti sa matematické modelovanie nepoužívalo na riešenie problémov. Odteraz dokážeme vybrané problémy riešiť pomocou softvérových nástrojov a následne si dokážeme v praxi overiť správnosť týchto riešení.”
Senior výskumník, DNV GL, Nórsko ‘MIKE 21 Flow Model HD FM’, Hørsholm, Dánsko, 22-23 Apríl 2014

“Bol to veľmi príjemný a informatívny kurz s prepojením najmodernejších vedecko-výskumných znalostí k otázkam pobrežných fariem veterných elektrární s prepojením na morské a pobrežné oblasti.”
Dr. Matthew Wright, Partrac Consulting Ltd., Veľká Británia, ‘Námorné stavby-Riešenie problémov súvisiacich s vodným prostredím, Hørsholm, Denmark, 23-24 Október 2014

Ak uvažujete o zúčastnení sa školenia pre zvýšenie svojich zručností a vedomostí ako profesionál vo vodnom hospodárstve, alebo potrebujete pomôcť vašim zamestnancom vyriešiť zložité vodohospodárske problémy najefektívnejšou a inovatívnou cestou, prosím kontaktujte nás.
Navštívte naše globálne kurzy a kalendár udalostí a zapíšte sa do kurzu alebo podujatia, ktoré ponúkame po celom svete – vo vašom regióne a vo vašom jazyku.

Ucastnici

SPRÁVY