03 Dec 2015

MIKE 2016

VYUŽITIE ZNALOSTÍ V TECHNOLÓGIÁCH MIKE 2016 je tu

 

S radosťou Vám oznamujeme, že MIKE 2016 je k dispozícii na stiahnutie – obsahuje nové verzie špičkového vodohospodárskeho modelovacieho softvéru.

Okrem kľúčových nástrojov prinesených počas nepretržitého vývoja, MIKE 2016 obsahuje veľa nových funkcií a vylepšení. Zavádza tiež nové produkty pre správu dát, podporu rozhodovania a prevádzky. Všetko je navrhnuté tak, aby ste mali lepšie užívateľské prostredie a posunuli si úroveň modelovania na vyšší stupeň.

MIKE 2016 je kolekcia softvérových produktov, ktoré poznáte a na ktoré sa spoliehate – teraz s ďalšími možnosťami pre zvýšenie rýchlosti, otvorenosť, flexibilitu a s väčším počtom možných aplikácií pri práci.

Chápeme, aké je dôležité dokončiť Váš projekt včas. Spolu so starostlivosťou o našich  klientov vo viac ako 30tich krajinách, nikdy nie ste sami. Naši lokálny zamestnanci poskytujú podporu, školenia a riešenia založené na rozsiahlych znalostiach DHI v oblasti vodného hospodárstva. Našim cieľom je pomôcť Vám dosiahnuť Vaše stanovené ciele. S našimi pokročilými a prispôsobiteľnými technológiami sa stanete odborníkom v oblasti vodného hospodárstva.

Veríme, že oceníte naše nového funkcie, vylepšenia a produkty ktoré MIKE 2016 prináša.

Verzia prináša nové produkty MIKE INFO, MIKE PLANNING a MIKE OPERATIONS. Spolu poskytujú podporu riadenia a správy dát a je možné ich jednoducho previazať s už existujúcimi MIKE produktmi, tak ako aj s inými systémami.

Uvádzame len niekoľko nástrojov a vylepšení, na ktoré sa v MIKE 2016 môžete tešiť:

podpora návrhu a údržby súvisiaca so zelenou infraštruktúrou,

nová generácia riečneho modelovania,

nové možnosti 2D modelovanie pobrežných zón,

nový nástroj pre 3D modelovanie podzemnej vody,

nové nástroje pre lepšie modelovanie povodňových situácií,

nýznamné zrýchlenie našich 1D numerických simulácií,

a veľa ďalších vylepšení...

VIAC INFORMÁCIÍ

DOWNLOAD MIKE 2016