24 Feb 2016

Kurz FEFLOW

Úvod do modelovania podzemných vôd

Tento dvojdňový praktický kurz uvádza do problematiky modelovania podzemných vôd pomocou programového nástroja FEFLOW. 

Kurz sa uskutoční v dňoch 21.3.2016 - 22.3.2016 v Prahe