12 Mar 2015

ZLÚČENIE MIKE by DHI A MIKE CUSTOMISED by DHI

S radosťou Vám oznamujeme zlúčenie našich existujúcich softvérových technológií MIKE by DHI a MIKE CUSTOMIZED by DHI do jednej globálnej značky: MIKE Powered by DHI.

Spojenie týchto dvoch silných a preverených línií je prirodzeným vývojom – zaručuje ešte lepšiu integráciu našich technológií, ktorá nám umožní poskytnúť Vám silné užívateľské skúsenosti.

Čo je MIKE Powered by DHI?

DHI je expertom vo vodnom hospodárstve. Riešením najťažších vodohospodárskych problémov zvyšujeme taktiež našu odbornosť. Odborné skúsenosti sú získavané spoluprácou s množstvom našich externých užívateľov, ktorá poháňa budúci rozvoj našich MIKE technológií.

MIKE je nástrojom realizovania DHI skúseností a znalostí. MIKE nám umožňuje správne nasadenie našich produktov a riešení a zároveň sprístupňuje naše odborné znalosti pre klientov po celom svete.

S novou značkou MIKE Powered by DHI chceme posilniť našu pozíciu odborníka vo vodnom hospodárstve. Chceme sa stať lepšími pri prinášaní inovatívnych riešení a služieb za pomoci spojenia  našich odborných znalostí s naším softvérom. Chceme sa zúčastniť väčšieho počtu riešení problémov a výziev vo vodnom hospodárstve – niektoré výzvy budú veľmi komplexné a niektoré budeme riešiť po prvý krát. Po vyriešení nového problému, sme schopní takto získané  vedomosti poskytnúť ďalej pomocou MIKE Powered by DHI softvérových produktov a služieb.

Vďaka zlúčeniu budete aj naďalej užívať rovnako vysokú úroveň odborných znalostí, obetavosti a podpory na ktorú ste sa vždy tešili. Založenie MIKE Powered by DHI vystihuje roky vedomostí a skúseností. Sľubujeme, že tieto znalosti budú aj naďalej prístupné prostredníctvom našich technológií klientom a partnerom po celom svete. 

MIKE Powered by DHI: Pokročilé technológie, Udržateľné riešenia, Podporované skúsenosťami.Erland B. Rasmussen
Executive Vice President, MIKE Powered by DHI