16 Oct 2019

Kolejna seria spotkań konsultacyjno-informacyjnych w zlewni Pilicy

W związku z realizacją projektu pn. „Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Pilicy w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły” na zlecenie Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, realizowanych jest szereg spotkań konsultacyjno-informacyjnych na obszarze zlewni Pilicy. Na spotkaniach prezentowane będą wyniki przeprowadzonych analiz, w tym opracowania modelu hydrologicznego, analizy wielokryterialnej, analizy ekonomicznej i programu działań, służących zwiększeniu retencji w zlewni. W spotkaniach udział biorą przede wszystkim przedstawiciele administracji samorządowej (gmin, starostw i urzędów marszałkowskich), Lasów Państwowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, a także inni zainteresowani poziomem retencji i występującymi problemami „wodnymi” w zlewni rzeki Pilicy.

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

  • Nowe Miasto nad Pilicą – 16.10
  • Tomaszów Mazowiecki – 17.10
  • Końskie – 22.10
  • Włoszczowa – 23.10
  • Kroczyce – 24.10
  • Warka – 28.10
  • Piotrków Trybunalski – 29.10

Na uczestników spotkań czekają eksperci z firmy DHI Polska i Pectore-Eco, realizujących wspólnie tenże projekt oraz przedstawiciele PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniach.

Więcej o projekcie mogą Państwo przeczytać: https://worldwide.dhigroup.com/presences/emea/poland/news/2018/analiza-retencyjno%C5%9Bci-dla-zlewni-rzeki-pilicy

   Pylica_III