24 Nov 2023

EkoSymbol 2023

DHI Polska została uhonorowana tytułem EkoSymbol 2023 w ramach programu Symbol 2023, zorganizowanego przez Publicity Media Group.

Dzięki strategii, którą z sukcesem wdrażamy już od wielu lat, otrzymaliśmy tytuł, który z dumą będziemy teraz nosić.

Program Symbol, istniejący od 2011 roku, stanowi nie tylko uznanie wysiłków firm biorących udział
w plebiscycie, ale także szansę na dalszy rozwój. Dzięki niemu jako laureaci, mamy możliwość wzmacniania wizerunku naszej marki oraz budowania nowych relacji biznesowych.

Jesteśmy wdzięczni za to wyróżnienie oraz za możliwość uczestnictwa w tym wyjątkowym programie.

Bezsprzecznie, jest to dla nas motywacja do dalszego działania na rzecz środowiska i społeczności.