26 Apr 2017

Kommende ingeniører forsker på DHI

DHI samarbejder med universiteter og forskningsinstitutioner i hele verden. Samarbejdet sker igennem deltagelse i fælles nationale og internationale forskningsprojekter, men også som en del af et mere generelt samarbejde med universiteter, hvor internationale master- og ph.d.-studerende udarbejder deres afgangsprojekter i et samarbejde mellem universitetet og DHI.

Spanske Ane Pastor er et eksempel på netop sådant et samarbejde. Ane Pastor har, som en del af sit masterafgangsprojekt som civil ingeniør på DTU Aqua, tilbragt en stor del af sin tid på DHI. Ane havde tidligere taget et kursus på DTU Aqua,  hvor hun havde fattet interesse for økosystemmodellering, og ønskede derfor at udvikle kompetencer og viden inden for dette område.

Det resulterede i en aftale mellem Ane, DTU Aqua og afdelingen for miljø og økologi på DHI, hvor Ane først tilbragte knapt et halvt år som ’internship’. Her blev hun introduceret til og mere fortrolig med de grundlæggende elementer inden for økologisk modellering og definerede et afgangsprojekt, som var interessant for alle parter.

Ane Pastor

Ane Pastor “Det, jeg har lært ved samarbejdet mellem industri og forskningsmiljø, vil jeg helt sikkert få glæde af fremover”


Efterfølgende brugte Ane endnu et halvt år på at lave en opgave om spredning af makro-invertebrater (bunddyr) i de indre danske farvande ved hjælp af DHIs ABM Lab – et software-værktøj til individbaseret modellering. Opgaven bidrager til forståelsen af spredning og sammenhæng mellem områder og er derfor vigtig i forhold til eksempelvis forvaltning af Natura 2000 områder.

For DHI har det været et fornøjeligt møde og bidraget med nye vinkler, mens det for Ane Pastor ikke bare har været en del af hendes uddannelse, men også et samarbejde der vægter i hendes videre søgen efter nye udfordringer. Ane siger,

”Jeg er meget glad for dette samarbejde mellem industri og forskningsmiljø. På det faglige plan har jeg lært, hvordan man kombinerer en videnskabelig fremgangsmåde med virksomhedernes behov og på den måde skaffer værdifuld information om det marine miljø. Jeg har desuden haft mulighed for at samarbejde med kolleger ikke bare fra miljøafdelingen, som jeg var tilknyttet, men med kolleger fra andre fagområder på DHI. Personligt har jeg lært, hvordan man gennemfører et forskningsprojekt, og jeg er blevet meget bedre til at kommunikere med mange forskellige parter og til at løse problemer. Det er færdigheder, jeg helt sikkert vil få glæde af fremover”.

Vejledere

Ane Pastors vejledere på DHI har været Anders Chr. Erichsen og Anne Lise Middelboe. På DTU Aqua har Ane Pastor haft Patrizio Mariani og Flemming Thorbjørn Hansen som vejledere.