17 May 2016

DHI bidrager til at udvikle den nye generation af oceanografer og surfere

DHI’s universitetssamarbejde og vejledning af Master og PhD studerende fører ofte til spændende og utraditionelle resultater – for eksempel udvikling af nye super surfbølger.

Karl-Søren Geertsen, Master studerende ved DTU Aqua, har kastet sig ud i (surf) bølgerne ved Surfers Paradise på Australiens østkyst. I de første dele af sit studie har Karl-Søren Geertsen studeret oceanografi ved DTU Aqua, hvor han har fået interesse for at arbejde med grænsefladen mellem de fysiske, biologiske og kemiske forhold i kystområder. Karl-Søren deltager således i udviklingen af de nyeste metoder inden for numeriske hydrodynamiske beregninger og benytter DHI's avancerede modelværktøj CFD til at designe kystbeskyttelsesstrukturer i form af undersøiske rev. De nye foranstaltninger hjælper ikke blot med at beskytte kysten, men skaber også nogle super bølger, som er ideelle for områdets surfere.

”Surfere i hele verden søger konstant efter nye, gode surfing steder med super surfbølger. Det er nu muligt at kombinere kystbeskyttelsesforanstaltninger med udvikling af fine surfbølger. Dette åbner op for helt nye muligheder og perspektiver for at udvikle bæredygtige kystmiljøer”, siger Ole Svenstrup Petersen, som er globalt ansvarlig for DHI F&U aktiviteter på det marine område.

”Samarbejdet med DHI giver rigtig gode betingelser for at arbejde med flere sider af problemet og prøve at arbejde i en international sammenhæng. I projektet deltager folk fra DTU og DHI i Hørsholm og Australien, hvor projektet udføres” fortæller Karl–Søren. Indtil sommer, hvor Karl-Søren skal til eksamen, surfer han udelukkende på internet og computeren. Herefter håber han at få mulighed for at besøge projektet ved Surfers Paradise på Australiens østkyst og kaste sig ud i de rigtige, veldesignede surfbølger.

Vejledere på studiet er professor Erik Damgård-Christensen, DTU-MEK; professor Andre Visser, DTU Aqua; Dr Bjarne Jensen and Dr Johan Rønby, begge seniorforskere ved DHI’s afdeling for havne og offshore aktiviteter, samt Simon Mortensen, DHI Australien.