Οι άνθρωποι του DHI είναι οι πρώτοι που μπορείτε να απευθυνθείτε όταν έχετε να αντιμετωπίσετε μία δύσκολη πρόκληση στο υδατικό περιβάλλον, είτε πρόκειται για ποταμό, ταμιευτήρα, ανοικτή θάλασσα, ακτή, εντός της πόλης ή στη βιομηχανία.

Το στοιχείο μας είναι το νερό, και η γνώση μας για τα υδατικά περιβάλλοντα είναι ασυναγώνιστη. Αντιπροσωπεύει 50 χρόνια αφιερωμένης έρευνας, και πραγματική εμπειρία σε περισσότερες από 140 χώρες. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη γνώση προσβάσιμη σε πελάτες και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο προσφέροντάς τη μέσω των τοπικών μας ομάδων και του μοναδικού μας λογισμικού.

Είτε επιθυμείτε να εξοικονομήσετε νερό, να το μοιραστείτε δίκαια, να βελτιώσετε την ποιότητά του, να ποσοτικοποιήσετε ή να διαχειριστείτε τη ροή του, οι άνθρωποι του DHI είναι σε θέση να σας βοηθήσουν. Η εξειδικευμένη γνώση μας σε συνδυασμό με τη δύναμη της τεχνολογίας μας αποτελούν το κλειδί για την επιλογή της σωστής λύσης.

DHI Representation - Greece

Χρησιμοποιώντας την παγκόσμια γνώση μας στα υδατικά περιβάλλοντα, η ομάδα του DHI στην Ελλάδα παραδίδει έγκαιρα τοπικές λύσεις, ειδικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας.

Μέσα από αυτή τη σελίδα μπορείτε να διαβάσετε τα τοπικά νέα, τις αναφορές και τις δημοσιεύσεις μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας – είμαστε πάντα ανοικτοί σε συνεργασίες για την εύρεση βέλτιστων λύσεων στις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σε σχέση με το νερό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

9-10 Apr
2 days
MIKE FLOOD This two-day, hands-on course aims to teach you urban flood modelling by integrating the 1D urban drainage model (MU CS) and 2D overland flow model (MIKE 21). The emphasis is on establishing a 2D overland flow model followed by coupling the 1D and 2D model components to simulate the fully integrated flow dynamics between sewage/storm water systems and surface areas. Greece
29-30 Apr
2 days
MIKE URBAN+ COLLECTION SYSTEMS This two-day, hands-on training course introduces you to the basic modelling concepts for urban hydrology and drainage network hydraulics as well as to the practicalities of MIKE URBAN+ COLLECTION SYSTENS (MU+ CS). The course includes essentials of theoretical background, presentation of software implementation and practical hands-on exercises. On completion of the course you will be able to use MIKE URBAN+ CS software to develop your own models. Greece
14-15 May
2 days
FLOOD MODELLING WITH FLEXIBLE MESH (FM) This two-day, hands-on course aims to teach you how to improve your flood modelling projects by using flexible meshes. The emphasis is on the added value of using flexible meshes compared to rectangular grids. However, advanced features of MIKE 21 FM and MIKE FLOOD for riverine and urban floods are also included. Time is dedicated to address your issues from your own experience. Greece
28-29 May
2 days
MODELLING LONG-TERM SHORELINE EVOLUTION IN COMPLEX COASTAL PROJECTS This two-day, hands-on course gives you a good understanding of the capabilities of the MIKE 21 FM Shoreline Morphology (MIKE 21 FM SM). The aim is to enable you to set up and use the shoreline model in complex coastal projects taking advantage of the complex features available in the Shoreline Morphology module, such as: Combining 1D and 2D morphology, Dune erosion and simulating maintenance dredging by use of our new bed level sources description. Greece
11-12 Jun
2 days
MIKE 21/3 FLOW MODEL HD FM This two-day course aims at enabling you to set up and run flow simulations with MIKE 21/3 Flow Model HD FM using the using flexible mesh bathymetry, advanced data preparation and editing facilities and presentation tools. Greece
25-26 Jun
2 days
MIKE 21/3 OS FM This two-day course teaches you the fundamentals of 2D/3D oil spill modelling using flexible mesh and how to set up and model the fate and transport of oil using the MIKE 21/3 Oil Spill model (OS) FM. Greece