31 May 2012

DHI Výročná správa za rok 2011

Je nám veľkým potešením zdieľať s Vami naše úspechy roku 2011.

Je nám veľkým potešením zdieľať s Vami naše úspechy roku 2011.

Poháňaní našou túžbou pre riešenie problémov vo vodnom sektore, napomáhame nášmu záväzku pokročilých znalostí vo vodnom sektore a ponúkame globálne prístupné riešenia – všetko s podporou celosvetovo rastúcej siete pobočiek a s pomocou vysoko výkonných softvérových prostriedkov.

V tejto výročnej správe, môžete zistiť cesty nášho snaženia sa a vidieť príklady projektov, ktorými sme pomáhali klientom -  a spoločnosti – celosvetovo.

Dúfame, že dostanete inšpiráciu našimi úspešnými príbehmi a tešíme sa na spoluprácu s Vami v roku 2012  a aj ďalej.