23 Feb 2023

Podpisanie umowy na realizację projektu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji miasta stołecznego Warszawy

22 lutego wzięliśmy udział w wyjątkowym spotkaniu w Ambasadzie Królestwa Danii w Warszawie, gdzie podpisaliśmy umowę na partnerski projekt o nazwie: „Studium przypadku oraz realizacji pilotażu w zakresie dostępnych technologii wspierających zarządzanie siecią wodociągową” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji miasta stołecznego Warszawy, w którym DHI Polska zaangażowana będzie w realizację jego założeń.

Naszymi partnerami w projekcie będą:

- firma Kamstrup Sp. z o.o., która m.in. opracuje metody eksportu danych pomiarowych z wodomierzy dla systemu DHI w zakresie pomiarów przepływu, przetworzonych danych dotyczących detekcji szumu oraz alarmów, a także:

- firma Leif Koch A/S z Danii, która przeprowadzi warsztaty z zakresu proaktywnego wykrywania wycieków i awarii.

Główny cel projektu to realizacja audytu wodnego i za jego pośrednictwem weryfikacja gotowości do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego zarządzającego siecią wodociągową w czasie rzeczywistym (RTC) oraz weryfikacja możliwości ograniczenia strat wody za pomocą wdrożonych rozwiązań i modelowania w trybach offline i online.

Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez dwóch programów, dzięki którym udało się pozyskać część finansowania tego projektu. Mowa tutaj o programie EKF Green Accelerator, którego głównym celem jest ułatwienie duńskim firmom zdobywania nowych projektów za granicą, nawiązywanie partnerskich relacji oraz kontraktów z firmami z danego kraju, finansowanie planów rozwoju
i minimalizowanie ryzyka prowadzenia działalności na odległych rynkach oraz drugi program Ambasady Królestwa Danii - WTA (Water Technology Alliance) - dostarczający specjalistyczną wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii wodnych.

To już kolejna umowa podpisana przez DHI ze wsparciem tych programów w Polsce i na świecie.
Cieszymy się na tę owocną współpracę z wszystkimi, w szczególności z MPWIK Warszawa, która angażując się w realizacje tego przedsięwzięcia, udowadnia tym samym otwartość na innowacje i nowe technologie.
Tymczasem, zabieramy się do pracy😊