17 Mar 2022

Seminarium IOPAN I DHI POLSKA „Nowoczesne narzędzia i analizy stosowane w obszarach morskich i strefie brzegowej”

Właściwe zarządzanie strefą brzegową, ochrona środowiska wód morskich, racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów, to tylko niektóre elementy i cele wynikające z Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej. W obliczu planowanego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, związanego z tym rozwoju infrastruktury lądowej, morskiej, w tym portowej – ważne jest, aby wszelkie działania, prowadzone przez inwestorów lub nadzorowane przez właściwe organy były prowadzone z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i najlepszych narzędzi do oceny wpływu planowanych działań na środowisko, do najbardziej efektywnego planowania funkcjonowania tej infrastruktury, jak również do minimalizowania potencjalnych negatywnych oddziaływań.

W Polsce i na świecie wykorzystywanych jest wiele dostępnych nowoczesnych narzędzi do prowadzenia takich analiz, realizowanych jest również wiele ciekawych projektów rozwojowo-badawczych,
które w praktyce wykorzystują nowoczesne narzędzia lub kreują nowe rozwiązania.

DHI wraz z Instytutem Oceanologii PAN organizuje w dniu 30 marca 2022 r. w siedzibie IO-PAN
w Sopocie seminarium pn. „Nowoczesne narzędzia i analizy stosowane w obszarach morskich
i strefie brzegowej”.
Spotkanie odbędzie się w godzinach 11:00-15:00.

Szczegółowa agenda dostępna TUTAJ.

Seminarium będzie również dostępne na platformie ZOOM.

Zachęcamy do udziału w seminarium. To dobra okazja do wymiany doświadczeń w zakresie technologii stosowanych w Polsce i na świecie w gospodarce morskiej, szczególnie w obliczu zbliżających się wielu projektów i inwestycji w obszarze morskim i przybrzeżnym.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy na adres: gask@dhigroup.com