22 Feb 2021

Analizy ssaków morskich i hałasu podwodnego

Analizy ssaków morskich i hałasu podwodnego

Nasz zespół ekspertów, a w zasadzie ekspertek z biura DHI w Gdyni, od kilku lat bierze udział w krajowych
i międzynarodowych projektach morskich, w ramach których zbierane i analizowane są dane z monitoringu ssaków morskich i hałasu podwodnego, a w przypadku projektów inwestycyjnych - następnie opracowywane są raporty oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. Dane zbierane z urządzeń C-POD lub SM4M, w dalszej kolejności analizowane są z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, aby możliwie dokładnie wskazać występowanie morświna. Poza danymi akustycznymi, zbierane są także dane z monitoringu lądowego, ze statków i z powietrza. Dodatkowo, na potrzeby raportów OOŚ dokonuje się identyfikacji oddziaływania i propagacji hałasu podwodnego. Wykonywane jest modelowanie propagacji hałasu pod wodą, w tym analiza oddziaływań skumulowanych, z wykorzystaniem oprogramowania DHI – Underwater Acoustic Simulator (UAS).

W polskich obszarach morskich występuje niewiele gatunków ssaków morskich, w tym jedyny przedstawiciel waleni – morświn zwyczajny. Poza morświnem, który niestety pojawia się w naszych wodach rzadko, znacznie częściej spotkać można fokę szarą. Wszystkie gatunki ssaków morskich w Polsce objęte są ochroną gatunkową.

Polskie wybrzeże niestety nie obfituje w miejsca odosobnione, które stanowiłyby dogodne lokalizacje
do spokojnego odpoczynku czy rozrodu tych ssaków. Jedynym miejscem na ten moment, stale zajmowanym przez foki, jest Ujście Wisły i pojawiające się tam piaszczyste łachy, jak również istniejąca infrastruktura hydrotechniczna (np. kierownice w ujściu Wisły).

Przełom lutego i marca to szczególny okres w życiu foki szarej – okres rozrodu. W Polsce jak już wyżej wspomniano mało jest miejsc, w których foki bezpiecznie i bez zakłócania spokoju mogą wydawać na świat młode. Inaczej jest np. w Estonii. Pierwsze tegoroczne młode foki przyszły już na świat, filmy z tego miejsca można obejrzeć w sieci np. pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=o-1J3YPCYaQ. Zachęcamy do śledzenia regularnie publikowanych z Estonii filmów, gdzie można zobaczyć codzienne życie stada fok w ich naturalnym środowisku, w tym pewnie lada moment sporej grupy młodych szczeniąt.

Monitoring środowiska oraz jeśli to wymagane działania minimalizujące oddziaływanie są bardzo ważnym elementem każdego procesu inwestycyjnego. DHI jako zespół ekspertów wspiera Inwestorów
w przygotowywaniu rzetelnych analiz i realizacji inwestycji z uwzględnieniem bioróżnorodności.


Żródło: SealCamAnaliza_ssaków_morskich_i_hałasu_podwodnego