25 Feb 2020

Szkolenia z zakresu modelowania

Zapraszamy na szkolenie z podstaw modelowania rzek w aplikacji MIKE Hydro River


MIKE HYDRO RIVER

Wprowadzenie do modelowania rzek i kanałów otwartych


DHI Polska zaprasza na 2-dniowe szkolenie w formie warsztatów, które umożliwi zapoznanie się z podstawowymi możliwościami modelowania w aplikacji MIKE Hydro River (wcześniej MIKE 11). Podczas szkolenia uczestnicy stworzą podstawowy model rzeki, a następnie przeanalizują i zaprezentują wyniki symulacji.

MIKE HYDRO River jest jedną z najczęściej stosowanych na świecie jak i w Polsce platform 1D służących do modelowania rzek, przez co faktycznie stał się standardem dla modelowania 1D. MIKE HYDRO River jest wydajnym narzędziem do szczegółowego projektowania, zarządzania i utrzymania zarówno prostych jak i złożonych systemów rzek i kanałów.

MIKE HYDRO River zapewnia wsparcie w takich obszarach jak podtopienia, prognozowanie i reagowanie na powódź, jakość wody, analiza skutków uszkodzeń tam, funkcjonowanie infrastruktury, zasolenie wód, transport osadów w rzekach, kanałach, bagnach i innych zbiornikach wodnych. Szeroka gama dodatkowych modułów pozwala na zbudowanie spersonalizowanego narzędzia do modelowania rzek.


TEMATYKA SZKOLENIA
 • Wprowadzenie teoretyczne do modelowania 1D
 • Modułowa struktura MIKE Hydro River (moduły dodatkowe)
 • Omówienie wymagań w zakresie danych potrzebnych do zbudowania i uruchomienia modelu
 • Praca z danymi wejściowymi modelu za pomocą interfejsu graficznego MIKE 11
 • Symulacje modelu
 • Omówienie i prezentacja wyników symulacji


GRUPA DOCELOWA I WSTĘPNE WYMAGANIA

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych modelowaniem rzek oraz poznaniem funkcji, jakie oferuje MIKE Hydro River i jego możliwościami w zakresie konfigurowania, modelowania i symulowania prostych modeli rzek.

DATA

 • 25 - 26 marca 2020, godz. 09:00 - 17:00


LOKALIZACJA

 • Katowice, hotel Silesian


OPŁATY I RABATY

 • 550 zł netto / dzień (676,50 zł brutto/dzień)
 • -10% z aktualnym oprogramowaniem MIKE


ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 • Materiały szkoleniowe w jęz.angielskim
 • Oficjalny certyfikat MIKE Powered by DHI
 • Lunch
 • Komputer z zainstalowanym MIKE na czas szkolenia


JĘZYK

 • Polski


REJESTRACJA

 • Proszę przesłać skan wypełnionego formularza na adres jocz@dhigroup.com (formularz)


Ilość miejsc ograniczona!