04 Jun 2019

Szkolenie z Zaawansowanego Modelowania Powodzi

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Firma DHI Polska i Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zapraszają serdecznie na 3 dniowe szkolenie, którego tematem jest:

Zaawansowane modelowanie powodzi z wykorzystaniem oprogramowania MIKE FLOOD, MIKE HYDRO River i MIKE 21C

Szkolenie odbywać się będzie w dn. 26-28 czerwca na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się szeroko pojętą tematyką powodzi - zarządzaniem ryzykiem powodziowym, czy prognozowaniem powodzi. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zaznajomionych z tematyką modelowania powodzi 1D i 2D (zarówno osoby zaawansowane jak i średnio-zaawansowane).

W trakcie trwania kursu przeprowadzony zostanie wykład obejmujący wprowadzenie do opisu zjawiska ruchu rumowiska w rzekach i warunków stabilności dna oraz pokaz procesu transportu rumowiska wleczonego w warunkach laboratoryjnych.

Koszt szkolenia wynosi 1 850zł netto/ 2 275,50zł brutto

Szczegółowe informacje na temat szkoleń znajdą Państwo w broszurze.

Zgłoszenie na szkolenie proszę przesyłać na adres szkolenia@dhigroup.com

Zaawansowane szkolenie KRK