12 Sep 2019

Koncepcja rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy

DHI wykona koncepcję modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej dla jednej z dzielnic Bydgoszczy.

Bydgoszcz modelowanie

Koncepcja zawierać będzie m.in. szereg działań zaproponowanych na podstawie analiz modelowych dla sieci kanalizacyjnej w oprogramowaniu MIKE URBAN. Dodatkowo opracowane zostaną tzw. modele hybrydowe (zintegrowane) 1D-2D w platformie MIKE Flood, które pozwalają na zintegrowanie sieci kanalizacji deszczowej ze spływem powierzchniowym wód opadowych (a także ciekami powierzchniowymi, choć nie będą one objęte zakresem niniejszego opracowania). Podejście modelowania zintegrowanego jest na chwilę obecną jedną z najskuteczniejszych analiz w kontekście gospodarowania wodami opadowymi i daje o wiele bardziej wiarygodne wyniki niż standardowe modelowanie 1D. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na modelowaniesieci.pl