29 Nov 2019

III Warsztaty z modelowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

III Warsztaty z modelowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

W dniach 19-21 listopada 2019 r. w Instytucie Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy zostało przeprowadzone szkolenie dla studentów kierunku Rewitalizacja Dróg Wodnych.

Tematyką tego 3-dniowego szkolenia było modelowanie sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych
z uwzględnieniem modelowania zintegrowanego 1D+2D w zakresie kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej. Szkolenie poprowadził Maciej Korona – pracownik DHI Polska z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie modelowania systemów wod-kan.
W ramach warsztatów komputerowych, studenci mieli możliwość poznania podstawowej funkcjonalności oprogramowania MIKE URBAN w zakresie modelowania sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz sposoby jego wykorzystania w praktyce.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że szkolenie to odbyło się już po raz trzeci i tym samym już trzeci rocznik studentów UKW, mógł zagłębić się w tajniki modelowania.

Pragniemy też serdecznie podziękować Panu Dr Michałowi Hablowi, który dba, aby jego studenci mogli rozwijać swoje umiejętności poprzez szereg szkoleń i warsztatów i to nie tylko przy udziale DHI. Stanowi to wyjątkową wartość dodaną do standardowego programu studiów, co zdecydowanie przekłada się również na zwiększenie szans na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.