31 Oct 2017

Zmiana adresu siedziby DHI Polska

Zmiana adresu siedziby DHI Polska

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 października 2017 roku uległ zmianie adres siedziby spółki DHI Polska z dotychczasowego na: ul. Bagno 2 lok. 89, 00 – 112 Warszawa.

 

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane spółki tj. numery telefonów, numery NIP, REGON, KRS, kont bankowych, adresy e-mail pozostają bez zmian.

 

Dodatkowo, informujemy o zmianie w składzie Zarządu Spółki funkcję członków zarządu pełnią obecnie także:

- Urszula Sadowska – zajmująca stanowisko Dyrektora wykonawczego ds. operacyjnych,

- Waldemar Mlaś – zajmujący stanowisko Dyrektora wykonawczego ds. sprzedaży.

 

W związku z powyższym, wszelką korespondencję, oraz ewentualne przesyłki prosimy kierować na nasz nowy adres oraz do wskazanych wyżej osób, reprezentujących Spółkę.

 

 

 
AKTUALNOŚCI